Cục Di sản văn hóa khảo sát di tích lịch sử - văn hóa của Long An
Cập nhật: 19/04/2022
Vừa qua, theo đề nghị của 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Long An, Cục di sản văn hóa đã cử Đoàn cán bộ gồm hai đồng chí: Nguyễn Minh Khang (Phó Trưởng phòng Quản lý di tích) và Lê Quốc Vụ (Chuyên viên chính Phòng Quản lý di tích) đến khảo sát các di tích lịch sử - văn hóa trọng điểm ở 3 tỉnh.

Đoàn công tác tham quan Nhà trưng bày tại di tích Ngã tư Đức Hòa

Ở Long An, Đoàn công tác của Cục Di sản phối hợp lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bảo tàng - Thư viện tỉnh, Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình Văn hóa - Thể thao và Du lịch đến nghiên cứu, khảo sát, kiểm tra công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích quốc gia: Khu vực Đồn Long Khốt (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng), khu vực Ngã tư Đức Hòa (thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa), cụm di tích khảo cổ học Gò Đồn, Gò Xoài, Gò Năm Tước (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa).

Qua khảo sát thực tế, đoàn cán bộ Cục Di sản văn hóa xúc động trước sự hy sinh xương máu của hàng ngàn anh hùng liệt sĩ trên mảnh đất Long Khốt, đồng thời đánh giá cao tỉnh Long An trong việc chủ động huy động các nguồn lực của xã hội phục vụ công tác trùng tu, tôn tạo Di tích Đồn Long Khốt. Công tác tu bổ di tích Khu vực Đồn Long Khốt đã được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục Di sản văn hóa.

Tại Di tích Ngã tư Đức Hòa, đoàn công tác đã tham quan các điểm di tích gốc, nhà trưng bày và thắp hương Đền thờ liệt sĩ Di tích Đồn Long Khốt, Tượng đài đồng chí Bí thư Xứ ủy Nam bộ Võ Văn Tần, Phù điêu đồng chí Châu Văn Liêm, Tượng đài các chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa. Đồng thời, đoàn đã cho ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác quy hoạch và tiếp tục trùng tu, tôn tạo các di tích Đồn Long Khốt, Bình Tả, di tích Ngã tư Đức Hòa. Trong đó, đối với di tích Ngã tư Đức Hòa là các hạng mục chính như phục hồi khu vực ngã tư xưa, xây dựng Nhà Lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần và Tượng đài đồng chí Võ Văn Tần với quy mô tương xứng với ý nghĩa, tầm vóc lịch sử của di tích, việc đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích Bình Tả,…

Dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa

Đối với Cụm di tích khảo cổ học Gò Đồn, Gò Xoài, Gò Năm Tước, sau khi nghiên cứu, khảo sát, đoàn công tác đánh giá cao tầm vóc, ý nghĩa về lịch sử và khoa học của di tích, đồng thời bày tỏ quan điểm tích cực và ý nghĩa có tầm nhìn xa về chiến lược phát triển văn hóa về chủ trương đầu tư kinh phí lớn để thu hồi đất di tích Bình Tả phục vụ công tác tu bổ, phục hồi di tích của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Long An. Đoàn cũng cho ý kiến hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về quy trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Cụm di tích khảo cổ học Gò Đồn, Gò Xoài, Gò Năm Tước là di tích quốc gia đặc biệt. Cần thực hiện ngay công tác quản lý, bảo vệ di tích, phối hợp với cơ quan khoa học và cơ quan quản lý xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di tích có giá trị lớn về lịch sử và khoa học này.

Đối với di tích Khu vực Đồn Long Khốt, đây thực sự là một di tích có ý nghĩa, thực sự là một cột mốc biên cương Tổ quốc, khẳng định chủ quyền quốc gia, cần trùng tu, tôn tạo, xây dựng xứng tầm với ý nghĩa lịch sử.

Thời gian làm việc của đoàn công tác ở Long An không dài nhưng đạt hiệu quả cao, mở ra nhiều hướng mới cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử trọng điểm của địa phương./.

Nguyễn Văn Thiện

Báo Long An - baolongan.vn - Đăng ngày 16/04/2022