Hà Nội: Tuyên truyền lưu động về bầu cử và văn hóa ứng xử
Cập nhật: 21/05/2021
Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 19.5, Sở VHTT Hà Nội tổ chức lễ ra quân diễu hành tuyên truyền về ngày hội của toàn dân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân chủ động, tích cực chọn ra người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Đợt tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 kéo dài đến hết ngày 23.5.

Tham gia đợt tuyên truyền là 27 xe thông tin lưu động, được trang trí các mẫu tranh cổ động cùng băng rôn, biểu ngữ sắc màu nổi bật thể hiện các nội dung cổ động trực quan sinh động về ngày hội của toàn dân. Cùng với đó, trên xe có gắn loa phát thanh tuyên truyền, thông tin về ngày bầu cử.

Các xe thông tin lưu động được chia thành 5 đoàn, thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường lớn khu vực nội đô, sau đó tỏa về khu vực ngoại thành Hà Nội, nhằm lan tỏa không khí về ngày hội cũng như cổ vũ người dân chủ động, trách nhiệm trước quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong công tác bầu cử.

Cùng với nội dung tuyên truyền nêu trên, các xe thông tin lưu động cũng đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động về thực hiện xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, gắn với Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thực hiện nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế về khử khuẩn, khoảng cách, khẩu trang, khai báo y tế và không tập trung đông người.

Hà Phương; ảnh: Quang Tấn

Báo Văn hoá
Tin đã đăng