Bình Định tái khởi động dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng Vĩnh Hội
Cập nhật: 03/02/2021
Văn phòng UBND tỉnh Bình Định vừa có thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến dự án Khu Du lịch Khách sạn Nghỉ dưỡng Vĩnh Hội. Theo đó, dự án có vốn đầu tư 250 triệu USD tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát sẽ được tiếp tục triển khai trong quý II năm nay, sau khi bị “treo” gần 15 năm.

Trong thông báo kết luận của UBND tỉnh Bình Định khẳng định, dự án Khu Du lịch Khách sạn Nghỉ dưỡng Vĩnh Hội sẽ tái khởi động lại từ năm 2021. UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương hỗ trợ để nhà đầu tư triển khai dự án và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân về vị trí Khu tái định cư Vĩnh Hội theo quy hoạch đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Du lịch Khách sạn Nghỉ dưỡng Vĩnh Hội, tổ chức công bố quy hoạch theo quy định. Triển khai công tác chuẩn bị thực hiện giải phóng mặt bằng Khu tái định cư Vĩnh Hội và phần diện tích đất giai đoạn 1 của dự án, đảm bảo cho việc khởi công trong tháng 4.2021.

Phan Hiếu

Báo Văn hóa