Lịch sự kiện tháng 9 năm 2020
Cập nhật: 03/09/2020

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

1 – 3/9 (14 – 16/7 âm lịch)

Hội Minh Hương

Làng Minh Hương, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

2/9 (15/7 âm lịch)

Hội Bơi chải trên sông Cánh (Hương Canh)

Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

2/9 (15/7 âm lịch)

Lễ hội Long Chu

Các làng biển thuộc TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam

2/9 (15/7 âm lịch)

Lễ hội Đổ Giàn

Làng An Thái, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

3/9 (16/7 âm lịch)

Hội An Truyền

Xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

17 - 18/9 (1 – 2/8 âm lịch)

Lễ hội đền Bà Chúa

Đền Bà Chúa, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

17/9 (1/8 âm lịch)

Lễ hội lăng Cá Ông – Bà Chiểu

Lăng Ông, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

19/9 (3/8 âm lịch)

Hội đánh pháo đất

Các xã Tân Hưng, Tam Đa, Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng