Ninh Bình: Đào tạo giảng viên nguồn về hướng dẫn viên di sản tại Việt Nam
Cập nhật: 07/07/2020
Trong khuôn khổ dự án "Nâng cao chất lượng du lịch di sản tại Quần thể Danh thắng Tràng An", UNESCO và UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội thảo tập huấn giảng viên nguồn về Hướng dẫn viên di sản tại Khu Di sản Thế giới Tràng An từ ngày 6 – 11 tháng 7 năm 2020.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh các khu di sản thế giới của Việt Nam nói chung và Danh thắng Tràng An nói riêng đã và đang trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn trong những năm gần đây, đóng góp đáng kể vào sự phát triển du lịch cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương và Việt Nam. Tuy nhiên, các khung diễn giải và thuyết minh di sản cũng như kỹ năng hướng dẫn khách tham quan đối với các điểm du lịch di sản hiện đang thiếu nhất quán, chưa phổ biến và chưa tương xứng với ý nghĩa của các giá trị nổi bật toàn cầu đã được nhận diện và tôn vinh.

Những người được đào tạo sẽ có những hiểu biết toàn diện về di sản thế giới cũng như các kỹ năng về hướng dẫn di sản, nhằm đảm nhận vai trò giảng viên nguồn cho các nhóm cộng đồng tại địa phương (Ảnh minh họa)

Hội thảo tập huấn diễn ra đồng thời trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tác động mạnh và sâu sắc tới mọi lĩnh vực, đặc biệt là du lịch và đòi hỏi ngành du lịch Việt Nam cần có những biện pháp ngắn hạn mới. Trong đó, du lịch di sản chất lượng cao, du lịch trách nhiệm với các nhóm khách nhỏ, có yêu cầu cao về thụ hưởng các giá trị kiến thức khoa học – văn hóa – xã hội trong hành trình du lịch sẽ là một hướng đi vững chắc và bền vững.

Hội thảo hướng tới tăng cường năng lực chuyên môn của bộ phận Hướng dẫn viên tại các điểm, khu di sản thế giới tại Việt Nam. Thông qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch bền vững; nâng cao nhận thức chung của các cơ quan quản lý địa phương và cộng đồng nhằm thúc đẩy du lịch bền vững và du lịch có trách nhiệm trong các khu di sản.

Tham gia khóa tập huấn là các cán bộ nòng cốt của khu Danh thắng Tràng An, các Hướng dẫn viên du lịch tại khu di sản và Hướng dẫn viên du lịch có chuyên môn cao của các công ty lữ hành tại Việt Nam. Những người được đào tạo sẽ có những hiểu biết toàn diện về di sản thế giới cũng như các kỹ năng về hướng dẫn di sản, nhằm đảm nhận vai trò giảng viên nguồn cho các nhóm cộng đồng tại địa phương.

Dự án "Nâng cao chất lượng du lịch di sản tại Quần thể Danh thắng Tràng An" là một chương trình hợp tác giữa UNESCO và UBND tỉnh Ninh Bình, với sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng tại địa phương, nhằm thu hút khối tư nhân tham gia thực hiện và thúc đẩy du lịch bền vững và có trách nhiệm ở Việt Nam.

Hà An

Báo Tổ quốc