Đường bay TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo được khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày
Cập nhật: 24/04/2020
Bộ GT-VT vừa có công văn triển khai chi đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 22/4.

Theo đó, Bộ GT-VT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung về vận tải hành khách, cụ thể, tiếp tục hạn chế vận chuyển hành khách, áp dụng các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch COVID - 19.

Quang cảnh bến xe khách Vũng Tàu sáng ngày 23/4. Ảnh: Thụy Nhiên

Đối với các tỉnh trong nhóm nguy cơ và nguy cơ thấp, hoạt động vận chuyển hành khách được thực hiện như sau: Trong lĩnh vực hàng không, đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và người lại. Theo đó, trong lĩnh vực hàng không: đường bay Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh và ngược lại được khai thác tổng tần suất 20 chuyến khứ hồi/ngày; các đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại được khai thác tổng tần suất 6 chuyến khứ hồi/ngày; đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đi các địa phương khác, mỗi hãng được khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Đường bay TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo và ngược lại được bay 1 chuyến khứ hồi/ngày; các đường bay giữa các địa phương khác có điểm đi/đến không phải Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, mỗi hãng được phép khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày/.

Lĩnh vực đường bộ, vận tải hành khách nội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách thuộc phạm vi quản lý. Đối với vận tải hành khách liên tỉnh, xe tuyến cố định chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 1 chuyến/tuyến). Xe hợp đồng, xe du lịch chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn một xe/đơn vị kinh doanh vận tải).

Lĩnh vực đường sắt, tuyến Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh chỉ được khai thác tối đa 3 đôi tàu khách/ngày (3 chuyến Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh và 3 chuyến ngược lại). Các tuyến đường sắt còn lại: duy trì mỗi tuyến 1 đôi tàu khách/ngày.

Lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định vận tải hành khách nội địa. Đối với vận tải hành khách liên tỉnh được khai thác tối đa một chuyến/tuyến/ngày.

Thời gian áp dụng các quy định này từ 0 giờ 0 phút ngày 23/4 cho đến khi có thông báo mới.

Phú Xuân

Báo Bà Rịa Vũng Tàu