Bến Tre: Xây dựng Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách
Cập nhật: 14/04/2020
Đề án này được Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng phê duyệt theo Quyết định số 737/QĐ-UBND. Đề án này nhằm góp phần phục hồi, phát triển các giá trị văn hóa và nghề truyền thống, tạo ra tài nguyên du lịch có giá trị phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa, tham quan du lịch của du khách.

Dừa chợ Lách.

Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách gồm 4 ấp thuộc 4 xã trên địa bàn H. Chợ Lách là: Vĩnh Nam (Vĩnh Thành), Đông Kinh (Vĩnh Hòa), Lân Đông (Phú Sơn) và An Hòa (Long Thới). Tổng diện tích của Làng Văn hóa gần 1.500 ha, trong đó có 534 ha thuộc địa bàn 4 ấp được chọn là điểm nhấn tạo nền tảng ban đầu để thúc đẩy sự tham gia phát triển làng du lịch tại các ấp còn lại của 4 xã.

Đây là mô hình làng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn thí điểm xây dựng. Tổng kinh phí thực hiện hơn 242,2 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn khác.

B.T 

Báo Công an Nhân dân