Hòa Bình phấn đấu năm 2020 đón 3,3 triệu lượt khách
Cập nhật: 06/03/2020
Đây là mục tiêu được đề ra trong Kế hoạch Phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2020.

Kế hoạch nhằm tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch; đồng thời chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và địa phương nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch; tăng cường công tác quảng bá xúc tiến thu hút đầu tư khai thác tiềm năng phát triển du lịch. Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển du lịch năm 2020, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình.

Mục tiêu được đặt ra là thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, huy động được các nguồn lực đầu tư triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Quy hoạch, Kế hoạch, Đề án phát triển du lịch của Trung ương và của Tỉnh. Phấn đấu năm 2020, Hòa Bình đón được 3,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 500.000 lượt. Thu nhập từ du lịch đạt 2.500 tỷ đồng.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình 2019 là một trong những sự kiện thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh/Nguồn: Báo Hòa Bình

Bên cạnh đó, tỉnh đã đưa ra các nhiệm vụ cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước; Triển khai thực hiện Quy hoạch, Đề án, Kế hoạch phát triển du lịch; Đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; Công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch; Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

 

Hằng Đinh (T/h)

bvhttdl.gov.vn