Hà Giang hướng đến mục tiêu năm 2020 đón 1,5 triệu lượt khách du lịch
Cập nhật: 01/03/2020
Ngày 28/2, Sở VHTTDL Hà Giang đã ban hành Chương trình phát động phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2020.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Hà Giang)

Theo đó, hưởng ứng tích cực chương trình phát động thi đua của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Hà Giang, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang phát động phong trào thi đua năm 2020 trong toàn ngành với chủ đề: "Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Triển khai có hiệu quả các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, đôn đốc, đánh giá, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đề ra. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tiếp tục rà soát cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, gọn nhẹ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giảm chi phí trong hoạt động.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn dân tộc, bảo vệ các giá trị di sản công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; sưu tầm, khôi phục và tổ chức phục dựng các nghi lễ, lễ hội dân gian truyền thống, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, hoạt động văn hóa văn nghệ, công tác phát hành phim và chiếu bóng, hoạt động nghệ thuật; đổi mới và phát triển phong trào văn hóa đọc trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; Đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam, giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn tỉnh; Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Giang đến năm 2026; Duy trì hoạt động các câu lạc bộ thể dục thể thao ở cơ sở và phát triển, thành lập mới các câu lạc bộ thể dục thể thao, gia đình sức khỏe để làm nòng cốt cho phong trào thể dục thể thao cơ sở. Phấn đấu có 22% số dân toàn tỉnh tham gia luyện tập TDTT thường xuyên; 10% số hộ gia đình tập luyện TDTT thường xuyên; Tham gia 24 giải thể thao thành tích cao, trong đó 21 giải trong nước, 03 giải quốc tế tổ chức, phấn đấu đạt 68 huy chương; 28 vận động viên đạt cấp I, 11 vận động viên cấp kiện tướng. Tổ chức thi đấu tại tỉnh là 13 giải, tham gia thi đấu tại trung ương 15 giải, phấn đầu đạt 39 huy chương các loại.

Ngoài ra, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; khai thác hợp lý các nguồn lực phát triển du lịch theo hướng phát triển bền vững. Mục tiêu năm 2020 đón 1,5 triệu lượt khách du lịch. 

Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Mục tiêu phấn đấu đạt 70% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá; 62,7% số làng, bản, khu dân cư đạt chuẩn nếp sống văn hoá, văn minh. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình; Hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn về gia đình ở cơ sở; bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Lan Anh

bvhttdl.gov.vn