Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2019
Cập nhật: 01/09/2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2019 ước đạt 1.512.447 lượt, tăng 14,9% so với 7/2019 và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 8 tháng năm 2019 ước đạt 11.309.232 lượt khách, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2018.
Tổng cục Thống kê