Đề xuất 2 dự án du lịch tại thành phố Quảng Ngãi
Cập nhật: 15/07/2019
Chủ tịch UBND tỉnh vừa cho phép​ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land nghiên cứu, khảo sát, đề xuất 02 dự án đầu tư: Khu du lịch Đảo chìm Hòn Bàn Than và Khu Công viên Trung tâm kết hợp du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố Quảng Ngãi.

Ảnh: Tấn Phát

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land làm việc với UBND thành phố Quảng Ngãi, Sở Xây dựng xác định chính xác vị trí, ranh giới của dự án để tránh chồng lấn với dự án khác đã có chủ trương. Lấy ý kiến đồng thuận của Nhân dân trong vùng dự án và đánh giá sơ bộ tác động môi trường của các dự án khi đi vào khai thác, hoạt động trước khi chính thức đề xuất dự án.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi và các sở, ngành chức năng liên quan hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và đề xuất các dự án. Trường hợp đảm bảo và phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt thì hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục và tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án theo quy định.

PV

Báo Quảng Ngãi