Tạo chuyển biến rõ nét về sản phẩm và sức hút du lịch Thủ đô
Cập nhật: 09/05/2019
Chiều 8/5, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn dẫn đầu Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020" tại Sở Du lịch. Tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 03-Ctr/TU tại Sở Du lịch

Báo cáo Đoàn kiểm tra, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch Trần Đức Hải cho biết, 3 năm qua, Sở đã triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU gắn với Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Hiện nay, du lịch Hà Nội đang phát triển đúng định hướng, bền vững, hiệu quả cao. 

Thị trường du lịch được mở rộng, lượng khách tăng, nhất là khách quốc tế. Giai đoạn 2016-2018, lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng trưởng bình quân 10,2%/năm, tỷ lệ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đạt 22,5%/năm.

4 tháng đầu năm 2019, khách du lịch đến Hà Nội đạt 9,67 triệu lượt người, tăng xấp xỉ 10% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt 2,45 triệu lượt khách, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Doanh thu từ khách du lịch đạt gần 35.000 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018.
 

Theo Chương trình số 03-CTr/TU, Sở Du lịch được giao 17 nhiệm vụ. Trong đó, đến nay, Sở đã hoàn thành 1 nhiệm vụ (kế hoạch cải tạo, chỉnh trang khai thác không gian khu vực xung quanh hồ Tây phục vụ du lịch); 7 nhiệm vụ đề nghị tạm dừng (do không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành) và 9 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện.

Sở Du lịch cũng chỉ ra 5 hạn chế, vướng mắc, 4 nguyên nhân. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng ngành du lịch Thủ đô có nhiều khởi sắc, nhưng kết quả đạt được còn chưa cao; đóng góp vào GRDP của thành phố còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.

Tổng thu từ khách du lịch tăng, nhưng tỷ lệ tổng thu từ khách du lịch giữa Hà Nội và cả nước giảm dần 3 năm qua. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch như cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ du lịch chưa đồng bộ, thiếu về số lượng và chất lượng, đặc biệt là thiếu các khách sạn 3-5 sao. Số lượng, chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại còn hạn chế, nhất là về trình độ ngoại ngữ, tính chuyên nghiệp...

 

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tham gia buổi làm việc, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Chương trình số 03-CTr/TU và Nghị quyết số 06-NQ/TU của Sở Du lịch; qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao uy tín, vị thế của Thủ đô Hà Nội.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Hà Nội có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế du lịch như vị trí Thủ đô, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, nhu cầu du lịch của người dân trong nước và thế giới ngày càng tăng cao, nhận được sự quan tâm sát sao của các cấp, các ngành trung ương và thành phố... Tuy nhiên, so với yêu cầu, mục tiêu, tiềm năng, kết quả phát triển du lịch chưa đạt được như mong muốn, còn để lãng phí, mai một tài nguyên; hiệu quả xã hội du lịch chưa cao; nguồn nhân lực còn hạn chế... Tính liên kết, bài bản để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển còn yếu.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình số 03-CTr/TU và Nghị quyết số 06-NQ/TU, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu, Sở Du lịch tiếp tục xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý. Đội ngũ cán bộ phải được nâng cao cả về chất lượng và tinh thần trách nhiệm, thực sự là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở phải quan tâm hơn vấn đề này, rà soát thấy thiếu, yếu ở đâu thì kịp thời đào tạo, bồi dưỡng bổ sung ngay. Sở cũng cần chú trọng phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong ngành để nâng cao chất lượng nhân lực ngành Du lịch Thủ đô nói chung; đồng thời có cơ chế thu hút nhân tài, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển du lịch.

Đồng chí Đào Đức Toàn chỉ đạo, Sở Du lịch tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU có chiều sâu, có lộ trình, bước đi, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện, tạo bước chuyển biến rõ nét về sản phẩm du lịch, sức hút du lịch...

Sở cần phát huy vai trò chủ thể để chủ động kết nối, phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị vừa quảng bá, vừa xây dựng môi trường du lịch Thủ đô ngày càng hấp dẫn, hiệu quả. Thông qua các mô hình hay, Sở tổng kết, tham mưu, đề xuất các cơ chế nhân rộng, phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, có một số đặc điểm đã trở thành thương hiệu của du lịch Hà Nội như điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, ngành du lịch phải nỗ lực duy trì.

Báo Hà Nội mới