Liên minh châu Âu hỗ trợ xây dựng Bộ chỉ số cạnh tranh điểm đến
Cập nhật: 02/04/2019
Liên minh châu Âu (EU) sẽ hỗ trợ cho Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) trong việc đề xuất xây dựng mô hình quản lý và vận hành Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và tăng cường cạnh tranh của điểm đến.  

Theo đó, Liên minh châu Âu sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho ngành Du lịch Việt Nam với nhóm chuyên gia kỹ thuật quốc tế nhằm giúp quảng bá điểm đến Việt Nam thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và tăng cường cạnh tranh của điểm đến.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật của EU đã bắt đầu từ tháng 2.2019 và sẽ được triển khai trong vòng 12 tháng. Với việc tập trung vào nâng cao cạnh tranh của điểm đến, dự án này được thực hiện vào thời điểm quan trọng nhằm giúp Việt Nam đạt được vị thế tốt hơn trên thị trường du lịch quốc tế. Làm việc với các đối tác du lịch chính, dự án sẽ phối hợp với TAB xây dựng Bộ chỉ số cạnh tranh điểm đến cần thiết cho sự phát triển bền vững của ngành Du lịch.

Dự án sẽ triển khai quá trình tham vấn với các cơ quan quản lý và khối doanh nghiệp. Các hoạt động sắp tới bao gồm đối thoại công tư, hội thảo tham vấn, chương trình tập huấn và thí điểm bộ chỉ số cạnh tranh tại 5 điểm đến du lịch hàng đầu là Hạ Long, Hà Nội, Huế, Hội An và TP.HCM.

Các kết quả chính của dự án bao gồm những đề xuất đối với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, mô hình chỉ số cạnh tranh của điểm đến du lịch với kế hoạch triển khai và bộ công cụ thực hiện sẽ được trình bày tại một sự kiện cấp cao vào cuối năm nay trước khi chính thức trình lên Thủ tướng Chính phủ thông qua Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Tom Corrie, đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi hỗ trợ Hội đồng tư vấn du lịch xây dựng các phương thức cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch nhằm giúp Việt Nam cải thiện hoạt động marketing và quảng bá hình ảnh của một điểm đến du lịch tuyệt vời. Đồng thời hỗ trợ xây dựng Bộ chỉ số cạnh tranh điểm đến du lịch. Nguyên tắc là với một công cụ so sánh như vậy có thể thúc đẩy tinh thần cạnh tranh lành mạnh và khuyến khích tất cả các điểm đến du lịch cải thiện dịch vụ và môi trường theo thời gian".

 
Báo Văn hóa