Từ ngày 1/1/2019, Bảo tàng Quảng Ninh tăng phí tham quan
Cập nhật: 02/01/2019
Từ ngày 1/1/2019, Bảo tàng Quảng Ninh chính thức điều chỉnh tăng mức phí tham quan.  

Từ ngày 1/1/2019, Bảo tàng Quảng Ninh tăng phí tham quan

Theo đó, mức thu phí đối với người lớn tăng 10.000 đồng lên 40.000đồng/lần/người; đối với sinh viên, học viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề tăng 5000 đồng lên 20.000 đồng/lần/người; đối với trẻ em từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi, học sinh trong độ tuổi học tập tại các cơ sở giáo dục phổ thông: 10.000 đồng/lần/người.

Các trường hợp được miễn phí: Trẻ em dưới 7 tuổi hoặc trẻ em có chiều cao dưới 1,2m; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Các trường hợp được giảm 50% mức phí: Người cao tuổi theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI được sửa đổi, bổ sung tại Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII; trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng từ hai chính sách giảm phí trở lên quy định tại khoản này thì chỉ được áp dụng 1 mức giảm 50%.

 

Báo Quảng Ninh