Trưng bày “Sống mãi với Thủ đô”
Cập nhật: 19/12/2018
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2018), ngày 18/12, Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo với chủ đề "Sống mãi với Thủ đô".

Công chúng tham quan trưng bày. Ảnh: Báo Tuổi trẻ thủ đô

Trưng bày gồm 4 nội dung: Đường lối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam; Hà Nội mở đầu toàn cuộc kháng chiến; Hà Nội – Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn dựng mô hình bằng sách về Tháp Rùa và tòa nhà Bắc Bộ phủ - nơi Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa làm việc từ sau Cách mạng Tháng Tám đến Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Với 500 tư liệu, sách báo, trưng bày đã tái hiện một cách sinh động, chân thực về sự kiện Toàn quốc kháng chiến năm 1946 của toàn quân, toàn dân ta, đặc biệt là quân dân Thủ đô Hà Nội – nơi mở đầu toàn quốc kháng chiến.

Thông qua trưng bày, công chúng có dịp ôn lại trang sử hào hùng của quân và dân Thủ đô trong 60 ngày đêm khói lửa. Đồng thời khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hiến và anh hùng của Thủ đô; lan tỏa tinh thần toàn quốc kháng chiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

Trưng bày sách, báo “Sống mãi với Thủ đô” kéo dài đến hết ngày 24/12/2018 tại Thư viện Hà Nội (47 Bà Triệu, Hà Nội).

ĐCSVN