Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2018
Cập nhật: 05/12/2018
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2018 ước đạt 1.301.909 lượt, tăng 8,0% so với tháng trước và tăng 11,0% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 11 tháng năm 2018 ước đạt 14.123.556 lượt khách, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2017.
Tổng cục Thống kê