Thái Nguyên: Tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm thành lập Ban Kiểm tra Trung ương
Cập nhật: 24/08/2018
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có Công văn số 3577/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo Nhà bia và các hạng mục tại di tích với nội dung: tu sửa Nhà cộng đồng; chỉnh trang cổng, khuôn viên xung quanh Nhà bia, thay thế mới cột cờ, lư hương phía trước Nhà bia; sửa chữa trang thiết bị điện, nội thất trong Nhà cộng đồng.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý: cần điều chỉnh tên Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đúng với tên gọi của di tích đã được xếp hạng. Ngoài ra, Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cần bổ sung bản vẽ hiện trạng các công trình và phương án thoát nước xung quanh Nhà bia.

Việc tu bổ, tôn tạo di tích sẽ góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị của quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa./.

cinet.vn