Tổ chức Du lịch thế giới phát động Giải thưởng UNWTO lần thứ 15
Cập nhật: 21/08/2018
(TITC) - Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) vừa chính thức phát động Giải thưởng UNWTO lần thứ 15 với tiêu chí “Thúc đẩy đổi mới, tạo việc làm và bền vững”.

Giải thưởng UNWTO là sự kiện hàng đầu của ngành Du lịch toàn cầu nhằm ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ trong việc phát triển một ngành du lịch cạnh tranh hơn, có trách nhiệm và bền vững hơn, nhằm thực hiện Chương trình Nghị sự của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững đến năm 2030. UNWTO sẽ xem xét tất cả các sáng kiến ở tầm địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế.

Từ khi sáng lập tới nay, đã có hơn 80 sáng kiến được trao giải, thuộc các lĩnh vực khác nhau, phù hợp với chính sách, ưu tiên và chương trình nghị sự của UNWTO.

Ngoài ra, trong dịp này UNWTO cũng phát động Giải thưởng Đạo đức trong hoạt động du lịch. Giải thưởng này dành cho các đối tượng là công ty du lịch và hiệp hội thương mại trong khu vực tư nhân đã cam kết thực hiện Bộ Quy tắc Đạo đức Du lịch toàn cầu. Đây là bộ hướng dẫn của UNWTO cho ngành Du lịch dựa trên nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm vì sự phát triển bền vững.

Lễ trao Giải thưởng UNWTO lần thứ 14 (Nguồn ảnh: UNWTO)

Các đơn vị thuộc khối nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ có mong muốn tham gia xét duyệt Giải thưởng có thể đăng ký tại địa chỉ: http://know.unwto.org/webform/15-unwto-awards-call-applications

Thời gian nhận đăng ký tham gia xét duyệt Giải thưởng đến hết ngày 30/10/2018. Ban tổ chức sẽ công bố các đơn vị đạt giải vào tháng 1/2019.

Thanh Tâm