Thỏa thuận bảo vệ Danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải
Cập nhật: 08/08/2018
Bộ VHTTDL đã có Công văn số 3309/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Yên Bái về việc thỏa thuận Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Mù Cang Chải (Mù Cang Chải Resort), huyện Mù Cang Chải.

Cần sớm thực hiện việc cắm mốc giới khu vực bảo vệ I và II của Danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Theo đó, Dự án được thỏa thuận với nội dung xây dựng các cụm công trình: Nhà dịch vụ trung tâm, nhà hội nghị đa năng, nhà hàng, bể bơi; khu biệt thự VIP; biệt thự cao cấp 1, biệt thực cao cấp 2, biệt thự cao cấp 3; Khu bungalow; sân, vườn, đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL cũng lưu ý: Cần sớm thực hiện việc cắm mốc giới khu vực bảo vệ I và II của Danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Đồng thời làm rõ phương án tổ chức giao thông, vị trí bãi xe, phương án thiết kế kiến trúc cảnh quan, cấp, thoát nước, xử lý chất thải rắn khu nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, hồ sơ Dự án cần bổ sung bản vẽ tổng thể khu đất dự kiến xây dựng, trong đó thể hiện địa hình, cảnh quan khu vực, phạm vi khu vực bảo vệ I và II của Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; bổ sung ảnh màu chụp hiện trạng khu vực xây dựng, trong đó cần thể hiện cảnh quan, những đặc điểm địa hình và môi trường, thiên nhiên; điều chỉnh từ “phương án” (trong phương án 1, phương án 2...) thành “loại” để tránh nhầm lẫn; bổ sung Luật di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong phần căn cứ của Dự án; tổ chức đánh giá tác động môi trường của Dự án theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo cơ quan liên quan tổ chức lấy ý kiến thống nhất của nhân dân và chính quyền địa phương, hoàn thiện Dự án và tiến hành các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.

Thanh Thủy (t/h)

Cinet