Sẽ có tuyến buýt từ trung tâm Hà Nội tới Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Cập nhật: 04/12/2017
Văn phòng UBND TP vừa có Văn bản số 11347/VP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng và Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý về việc phối hợp hoạt động và mở tuyến xe buýt từ trung tâm Hà Nội tới Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Xe buýt mới theo tiêu chuẩn châu âu

Trước đó, UBND TP nhận được văn bản đề nghị phối hợp hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó đề nghị thành phố Hà Nội phối hợp triển khai tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng cho học sinh và truyền thống văn hóa dân tộc thông qua các nội dung thiết thực, hình thức linh hoạt, hiệu quả tại không gian văn hóa dân tộc của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện về phương tiện công cộng, chỉ đạo mở tuyến xe buýt từ trung tâm thành phố đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, góp phần tạo điều kiện thuận tiện trong việc tiếp cận khu du lịch và tăng cường kết nối tuyến du lịch phía Tây Thủ đô.

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng và Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý thống nhất chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thống nhất đề xuất việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và đưa học sinh, sinh viên đến thăm quan, học tập, giao lưu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, báo cáo UBND TP trước ngày 10/12/2017.

Giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất việc mở tuyến xe buýt từ trung tâm thành phố đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, báo cáo UBND TP trước ngày 10/12/2017.

HP

phapluatxahoi.vn