Nhà đầu tư Australia đăng ký đầu tư vào các KDL hành hương tại An Giang
Cập nhật: 15/03/2007
Công ty TNHH Worl Money Funds PTY (một công ty cổ phần tư nhân tại Úc) vừa có thư thông báo sẽ ủng hộ dự án Du lịch hành hương của Hãng hàng không Indochina (Australia) và Công ty TNHH Long Hoa Hội nhằm kinh doanh khai thác du lịch tại hai địa bàn miền núi An Giang là Châu Đốc, Tịnh Biên, đồng thời xin chủ trương để tiến hành các thủ tục khảo sát, lập dự án đầu tư.
Website angiang.gov.vn