Quan Lạn - biển xanh, cát trắng, nắng vàng (Ảnh: HXB)
Cập nhật: 20/10/2017
Album