Quyết định lịch sử: Thông qua Công ước khung của UNWTO về ứng xử trong du lịch
Cập nhật: 18/09/2017
(TCDL) - Công ước khung của UNWTO về ứng xử trong du lịch và Nghị định thư bổ sung của Công ước đã được thông qua tại Khoá họp lần thứ 22 Đại hội đồng Tổ chức Du lịch Thế giới tại Thành Đô, Trung Quốc vào ngày 15/9/2017 theo Nghị quyết số A/RES/707 (XXII).

Ông Xu Jing (phải) - Ban Thư ký khóa họp lần thứ 22 đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng UNWTO

Đây là công ước quốc tế đầu tiên của UNWTO từ khi Tổ chức Du lịch Thế giới trở thành cơ quan chuyên môn thuộc hệ thống Liên Hợp quốc. Công ước khung quy định trách nhiệm của tất cả các chủ thể tham gia vào phát triển du lịch nhằm đảm bảo du lịch phát triển bền vững và có trách nhiệm. Công ước ghi nhận quyền du lịch, sự tự do đi lại của khách du lịch, quyền của người lao động du lịch.

Ông Taleb Rifai, Tổng Thư ký UNWTO cho rằng “Đây là khoảnh khắc lịch sử của UNWTO. Việc thông qua Công ước khung là di sản to lớn của Năm quốc tế về Du lịch bền vững 2017 mà chúng ta đang kỉ niệm. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy các nước cam kết đưa du lịch trở thành công cụ phát triển du lịch vì tương lai tốt đẹp hơn. Công ước khung cũng góp phần củng cố vị thế của UNWTO trong hệ thống Liên Hợp quốc”.

Ông Pascal Lamy, Chủ tịch Uỷ ban quốc tế về ứng xử trong du lịch cho rằng “Trong một thế giới kết nối, khi giá trị xuất khẩu của du lịch ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn giá trị xuất khẩu dầu, sản xuất thực phẩm hay ô tô, rất cần có khuôn khổ pháp lý cho du lịch để đảm bảo rằng du lịch sẽ tăng trưởng bền vững và có trách nhiệm. Du lịch có trách nhiệm cần được khai thác vì lợi của tất cả chúng ta.”

Công ước khung của UNWTO về ứng xử trong du lịch sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi 10 quốc gia thành viên gửi Thông báo cho Tổng Thư ký UNWTO về việc Công ước đã được phê chuẩn theo thủ tục nội bộ của nước mình về việc ký kết điều ước quốc tế.

Vụ Hợp tác quốc tế