Phí tham quan Dinh Độc Lập từ 10.000 đồng/lượt
Cập nhật: 22/12/2016
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 182/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Thông tư quy định mức thu phí như sau: Đối với người lớn, mức thu 40.000 đồng/người/lượt.

Đối với sinh viên, học sinh (học viên) trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề, mức thu là 20.000 đồng/người/lượt. Sinh viên, học sinh (học viên) là người có thẻ sinh viên, học sinh, học viên do các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp.

Đối với trẻ em; học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, mức thu 10.000 đồng/người/lượt. Trẻ em là người từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trường hợp khó xác định là người dưới 16 tuổi phải xuất trình giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc bất kỳ một giấy tờ khác chứng minh là người dưới 16 tuổi. Học sinh là người có thẻ học sinh do các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp.

Mức phí quy định này không bao gồm các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách tham quan.

Thông tư nêu rõ miễn thu phí tham quan đối với các đoàn khách tham quan là đại biểu, khách mời của cơ quan Đảng, Nhà nước; trẻ em dưới sáu tuổi và người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

Bên cạnh đó giảm 50% mức phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập đối với một số trường hợp.

Tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải cho các chi phí theo quy định, nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Chinhphu.vn