Liên hoan Du lịch Làng nghề truyền thống Hà Nội 2016 (Ảnh: Truyền Phương)
Cập nhật: 30/09/2016
Album