Bắc Giang quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng
Cập nhật: 20/06/2016
Vừa qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 102 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 44 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì. Cùng dự có đại diện BCĐ Phát triển du lịch các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực BCĐ) công bố quyết định thành lập BCĐ và thông qua dự thảo quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ, dự thảo chương trình công tác 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ năm 2017 và Kế hoạch số 102 của UBND tỉnh. Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, nhóm giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch; tập trung nguồn lực đầu tư phát triển một số khu, điểm du lịch trọng điểm; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và mở rộng liên kết hội nhập quốc tế về du lịch. Trong đó mục tiêu lớn nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hình thành hạ tầng thiết yếu phục vụ du lịch, bảo đảm đủ khả năng tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao quy mô vùng, cấp quốc gia. Tập trung xây dựng sản phẩm du lịch thế mạnh là: Văn hóa - tâm linh; lịch sử - văn hóa; sinh thái - nghỉ dưỡng.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình, thực trạng du lịch hiện nay của tỉnh, đồng thời góp ý một vấn đề liên quan đến công tác xây dựng hạ tầng giao thông, tuyên truyền, quảng bá, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch vụ lưu trú, y tế chăm sóc sức khỏe du khách, xây dựng tuyến du lịch... 

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh: Phát triển du lịch đem lại những lợi ích to lớn cho mỗi quốc gia, địa phương nhưng trong bối cảnh hiện nay đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi BCĐ cần quyết tâm cao, thực hiện bài bản và có tầm nhìn chiến lược, tìm kiếm đối tác, xây dựng bộ máy làm du lịch thực sự chuyên nghiệp. Trước mắt, từ nay đến năm 2020, Bắc Giang sẽ lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đồng chí yêu cầu các thành viên BCĐ quán triệt, nắm chắc tư tưởng chỉ đạo Nghị quyết số 44, căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện trên, đồng thời đề xuất các điểm du lịch cộng đồng để mời gọi nhà đầu tư, tài trợ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với đề nghị cần nghiên cứu xây dựng giải thưởng về du lịch và giải pháp tuyên truyền du lịch qua mạng xã hội. BCĐ thống nhất mỗi năm họp hai lần, Phó trưởng BCĐ thường trực là người phát ngôn.

Báo Bắc Giang