Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn
Cập nhật: 29/04/2016
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2016), 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2016); 126 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016) và 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2016).

Theo đó, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao; đua xe đạp Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016... Tại khu vực hồ Trúc Bạch có chương trình biểu diễn thời trang “Hương sắc Thủ đô năm 2016”; chương trình xã hội hóa về văn hóa nghệ thuật “Ngày hội nghệ thuật đường phố, ẩm thực Hà Nội xưa và nay”. Bên cạnh đó, còn có hoạt động chiếu phim phục vụ các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Tại một số quận, huyện cũng diễn ra nhiều chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật với các hình thức phong phú, đa dạng, nhiều ý nghĩa…

Hướng tới kỷ niệm 126 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tại các quận, huyện có nhiều hoạt động phong phú, trong đó đáng chú ý là các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao nhằm ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tiếp nối truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy  sinh vì độc lập dân tộc, vì tự do và thống nhất của Tổ quốc; khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng 30/4 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; sự kiên định con đường XHCN của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta; tôn vinh tinh thần yêu nước và ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc ta. Qua đó, tạo không khí vui tươi phấn khởi; khơi dậy niềm tự hào, niềm tin với Đảng, với chế độ trong các tầng lớp nhân dân; động viên, cổ vũ, tạo động lực toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước; tiến tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các hoạt động kỷ niệm phải nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Các hoạt động trên phải tiến hành đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

ĐCSVN