Hội nghị tập huấn về công tác quản lý tài chính, tài sản công tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ VHTTDL
Cập nhật: 11/04/2016
(TITC) – Từ ngày 6-8/4/2016, tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa đã diễn ra Hội nghị tập huấn về công tác quản lý tài chính, tài sản công tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ VHTTDL. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì hội nghị.
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại hội nghị

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng cần thiết về công tác quản lý tài chính, tài sản công tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ VHTTDL, đồng thời, góp phần tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức chuyên trách theo dõi công tác quản lý tài chính, tài sản công của các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã tập trung phổ biến hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật ban hành về Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Thuế và các hướng dẫn kê khai thuế tại các đơn vị, tổng hợp các quy định mới về quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản Nhà nước…

Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, đã có 7 chuyên đề được phổ biến, bao gồm: Phổ biến Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Phổ biến một số nội dung về Luật Đầu tư công; Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về thuế và hướng dẫn báo cáo kê khai và tính chi phí hợp lý, hợp lệ; Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán ngân sách năm, xử lý ngân sách cuối năm; Nghị định số 16/NĐ-CP và những điểm mới trong quy trình triển khai thực hiện nghị định; Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước và quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công; Phần mềm quản lý tài sản.

Tin: Thu Thủy; Ảnh: Quốc Hòa