Gia hạn thời gian thực hiện Dự án Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội
Cập nhật: 17/11/2015
(TITC) – Mới đây, Chính phủ Việt Nam và Phái đoàn Liên minh châu Âu đã thống nhất cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU-ESRT) thêm 12 tháng (đến 10/11/2016) trên cơ sở đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với sự đồng thuận của các bộ, ngành liên quan.

Trước đó, theo Hiệp định Tài chính ký kết giữa Liên minh châu Âu và Chính phủ Việt Nam ngày 10/11/2010, thời hạn kết thúc hoạt động Dự án EU-ESRT là ngày 10/11/2015.

Trong thời gian được gia hạn thêm, Dự án EU-ESRT sẽ tập trung vào các hoạt động: Tiếp tục hỗ trợ Hội đồng Tư vấn Du lịch, các đơn vị như Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và Hiệp hội Du lịch; Tăng cường các hoạt động xây dựng năng lực hướng đến các đối tượng thụ hưởng và các vùng ưu tiên, đặc biệt là đào tạo giáo viên ở 5 trường đào tạo du lịch (Trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai, Trường Cao đẳng Sơn La, Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An, Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Gia Lai và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang); Mở rộng phạm vi của các hoạt động đào tạo dựa vào cộng đồng; Tiếp tục hỗ trợ tổ chức quản lý điểm đến ở các khu vực trọng điểm (8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, 3 tỉnh Duyên hải miền Trung và 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long); Hỗ trợ quá trình hoàn thiện 8 bộ Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề du lịch quốc gia phù hợp với các yêu cầu của Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau về nghề Du lịch trong ASEAN (MRA-TP).

Hồng Nhung