Italy hỗ trợ 27 tỷ đào tạo trùng tu, bảo tồn di sản ở Quảng Nam
Cập nhật: 30/10/2015
Ông Hồ Xuân Tịnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết các đơn vị chức năng của Sở đang phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam triển khai thực hiện “Dự án Trung tâm đào tạo nghề trùng tu di tích và bảo tồn di sản tại Quảng Nam do Chính phủ Italy tài trợ”, đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đồng ý phê duyệt.
 

Theo đó “Dự án Trung tâm đào tạo nghề trùng tu di tích và bảo tồn di sản tại Quảng Nam do Chính phủ Italy tài trợ”, có tổng vốn đầu tư gần 27 tỷ đồng, trong đó Chính phủ Italy tài trợ 70%, phần còn lại là của Đại học Milan (Italy) và vốn đối ứng của tỉnh Quảng Nam.

Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2015 - 2018. Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam phối hợp với Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam) tổ chức các khóa học tập trung, mỗi khóa 6 tháng để vừa học lý thuyết, vừa thực hành do các chuyên gia của Đại học Milan trực tiếp giảng dạy.

120 học viên là những sinh viên đã tốt nghiệp Đại học, cán bộ viên chức trẻ, công nhân và giảng viên đang làm việc tại Quảng Nam và các tỉnh trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên quan tâm đến công tác bảo tồn Di sản sẽ được giảng viên của Đại học Milan đào tạo về công tác trùng tu di tích và bảo tồn di sản.

Sau các khóa đào tạo này, Đại học Milan sẽ tiếp tục lựa chọn từ 10 - 15 người có thành tích học tập xuất sắc để tiếp tục đào tạo trở thành giảng viên có chuyên môn cao về trùng tu di tích và bảo tồn di sản.

Tỉnh Quảng Nam hiện có 60 di tích cấp Quốc gia, 300 di tích cấp tỉnh, ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của các Chính phủ, các tổ chức quốc tế, Quảng Nam là địa phương sớm có cơ chế tài chính để tu bổ di tích, sau khi chương trình mục tiêu quốc gia về tu bổ di tích kết thúc vào năm nay.

Cụ thể hóa cơ chế này, tỉnh Quảng Nam đã thông qua Đề án đầu tư 80 tỷ đồng để tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

TTXVN