Đà Nẵng đầu tư gần 9 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo 5 di tích đình làng
Cập nhật: 08/10/2015
Nằm trong Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2013 - 2015”, trong năm 2015, 5 ngôi đình trên địa bàn Đà Nẵng được trùng tu với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng bằng ngân sách thành phố.
 
Đình làng Hưởng Phước được đầu tư trùng tu với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng. Ảnh: internet

Từ nhiều năm nay, việc trùng tu đình làng là ý nguyện của đông đảo người dân và trăn trở của những người làm công tác quản lý. Trong quá trình trùng tu, nhờ có sự góp ý của ban quản lý đình làng, của những vị cao niên và được sự giám sát chặt chẽ của người dân mà việc trùng tu 5 đình làng vốn bị xuống cấp nghiêm trọng đã đảm bảo và giữ vững giá trị nguyên bản của di tích.

Tuy nhiên, theo ông Trần Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng cho biết, trùng tu, tôn tạo chỉ là đầu tư cơ sở vật chất ban đầu, làm sao để phát huy giá trị đình làng là điều đáng phải quan tâm. Từ bao đời nay, mái đình gắn bó với đời sống tinh thần của người dân, vừa là không gian tín ngưỡng, vừa không gian sinh hoạt cộng đồng gắn với lễ hội, ẩm thực… Vì thế, việc gìn giữ các di tích đình làng không phải chỉ là gìn giữ kiến trúc ngôi đình mà là gìn giữ mối tương quan của con người với không gian đó. Chính vì vậy, chính quyền địa phương, ban quản lý đình làng, các chư phái tộc và người dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát huy giá trị di tích đình làng.

Được biết, trong thời gian tới, một số di tích tùy theo mức độ ưu tiên sẽ tiếp tục được thành phố đầu tư thông qua dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2016 - 2020”.

CINET