Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2015 – 2020
Cập nhật: 05/08/2015
(TITC) – Trong hai ngày 3 - 4/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đồng chí Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ; đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ, Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL cùng 249 đại biểu đại diện cho các cấp ủy Đảng và 2.562 đảng viên của 75 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Bộ VHTTDL.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tiến hành vào thời điểm đất nước có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, cả nước đã trải qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, 25 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đại hội đại biểu Đảng bộ lần này là Đại hội của sự nối tiếp, kế thừa những thành quả đạt được của nhiệm kỳ qua. Kết quả của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo bước phát triển mới về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho xã hội, xây dựng con người Việt Nam phù hợp với tình hình mới, đáp ứng nhu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Toàn cảnh Đại hội

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, theo đúng quy định của điều lệ Đảng, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2010 – 2015; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh, Nghị quyết mà Đại hội thông qua, đặc biệt là 7 chỉ tiêu trong phương hướng nhiệm kỳ tới cần được các đại biểu thảo luận, tìm giải pháp thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu này, nói phải đi đôi với làm, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt những bài học kinh nghiệm; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; toàn thể đảng viên cần đoàn kết triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị… 

 
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng uỷ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng uỷ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 37 đồng chí; Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 9 đồng chí (trong đó có 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết).

Hương Lê