Sa Pa: 45% lao động trong lĩnh vực du lịch đã được đào tạo
Cập nhật: 25/06/2015
Hiện, huyện Sa Pa (Lào Cai) có 45% lao động trong lĩnh vực du lịch đã được đào tạo chuyên môn, tăng 10,6% so với năm 2014.

Sa Pa hiện có 185 cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn, 100 cơ sở kinh doanh có đủ điều kiện đón khách, 107 cơ sở homestay với 1.427 lao động tham gia phục vụ trong lĩnh vực này. Ngoài ra còn hơn 600 lao động trong các hoạt động, như nhà hàng, ăn uống, lữ hành, dịch vụ vận chuyển…

Hướng dẫn viên du lịch một trong những nghề được chú trọng đào tạo tại Sa Pa.

Thời gian qua, để đáp ứng cho ngành du lịch trên địa bàn, Sa Pa đã tăng cường đào tạo, tập huấn cho lao động làm du lịch trên địa bàn. Đến nay, trong tổng số hơn 2.000 lao động, Sa Pa đã có 922 người đã qua đào tạo chuyên môn, đảm bảo phục vụ du lịch. Thời gian tới, huyện Sa Pa tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho lao động tại các cơ sở hoạt động kinh doanh trên địa bàn, phấn đấu nâng cao chất lượng, số lượng lao động phục vụ du lịch đạt chuẩn.

Báo Lào Cai