Quảng Bình đón trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong 5 tháng đầu năm
Cập nhật: 05/06/2015
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 5 tháng đầu năm, Quảng Bình ước đón và phục vụ 1.385.099 lượt khách du lịch, tăng 7,4% so với cùng kỳ.
 

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 24.599 lượt, tăng 16,34% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng 7,27% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu chuyên ngành du lịch ước thực hiện hơn 233 tỷ đồng, tăng 9,64% so với cùng kỳ.

Đây là bước phát triển đột phá của ngành du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ trong GDP và gắn với việc xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng…

Báo Quảng Bình