Kết nối du lịch phía Bắc và TP Hồ Chí Minh
Cập nhật: 04/06/2015
Hội nghị “Liên kết phát triển du lịch giữa Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phố phía Bắc với TP Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 12-16/6/2015.

Mục tiêu nhằm tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương, xây dựng chuỗi sản phẩm, cải thiện dịch vụ, quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch nội địa phía Nam, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch, đặc biệt là công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Trong đó, Quảng Ninh là đầu mối mở rộng liên kết khu vực phía Bắc với TP Hồ Chí Minh; chia sẻ kinh nghiệm Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch và quản lý tàu thủy du lịch trên Vịnh Hạ Long.

Theo đó, hội nghị sẽ tập trung phân tích, đánh giá tình hình liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương và những vấn đề tồn tại; đề xuất các giải pháp nhằm liên kết, quy hoạch phát triển du lịch phù hợp với thế mạnh của từng địa phương; cải thiện dịch vụ và các điều kiện hình thành sản phẩm du lịch; phối hợp xúc tiến quảng bá du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; xây dựng hệ thống thông tin và trao đổi thông tin du lịch…

Báo Công thương