Khách du lịch đến Huế tiếp tục tăng
Cập nhật: 03/06/2015
Trong tháng 5/2015, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng, ước đạt trên 262 ngàn lượt, tăng 3,35% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 99 ngàn lượt, khách nội địa trên 163 ngàn lượt, tăng 12,1%. Khách lưu trú ước đạt hơn 157 ngàn lượt, tăng 0.91%.

Như vậy, tính trong 5 tháng đầu năm 2015, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng 0,5% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt trên 491 ngàn lượt, khách nội địa đạt 740 ngàn lượt, tăng 5,39%. Khách lưu trú đón được trên 800 ngàn lượt, trong đó khách quốc tế gần 352 ngàn lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 1.154 tỷ đồng, tăng 6,57% so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, ngành du lịch Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình kích cầu du lịch, chương trình trọng điểm du lịch 2015; tăng cường các giải pháp thu hút khách du lịch, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về tăng trưởng du lịch 6 tháng cuối năm 2015; tham gia có hiệu quả, chất lượng các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc, Nhật Bản...

Báo Thừa Thiên Huế