Đầu tư trên 171 tỷ đồng cho Công viên ĐCTC - Cao nguyên đá Đồng Văn
Cập nhật: 19/11/2014
Tại huyện Đồng Văn (Hà Giang), Hội nghị tổng kết 4 năm xây dựng và phát triển Công viên Địa chất Toàn cầu (CVĐCTC) Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2010 - 2014 vừa được tổ chức.
 

Tháng 10/2010, Cao nguyên đá Đồng Văn chính thức gia nhập Mạng lưới CVĐCTC. Đến nay, Chính phủ phê duyệt và công bố rộng rãi Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị CVĐCTC - Cao nguyên đá Đồng Văn, giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030. Tỉnh Hà Giang cũng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị CVĐCTC giai đoạn 2013 - 2020. Từ đó, UBND tỉnh Hà Giang đã xây dựng các chương trình, kế hoạch theo từng năm và từng giai đoạn cụ thể; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung Ương cũng như các tổ chức trong và ngoài nước xây dựng, bảo tồn, phát huy giá trị của Cao nguyên đá.

Công tác quảng bá được thực hiện tương đối toàn diện bằng nhiều hình thức. Hàng năm, tỉnh Hà Giang vẫn dành một nguồn kinh phí lớn để hỗ trợ, động viên và khuyến khích đồng bào, các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mở rộng sản xuất, xây dựng các sản phẩm du lịch; trong 4 năm, tỉnh đã đầu tư trực tiếp cho công tác xây dựng phát triển CVĐCTC - Cao nguyên đá Đồng Văn với tổng số tiền trên 171 tỷ đồng. Sau 4 năm gia nhập Mạng lưới CVĐCTC, lượng khách du lịch lên đến Hà Giang tăng mạnh qua các năm. Thu nhập bình quân đầu người trong vùng tăng từ 10 triệu đồng/năm lên 14 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương cũng nhận thấy việc quy hoạch triển khai còn chậm, công tác bảo tồn tính nguyên bản của kiến trúc truyền thống, bảo tồn di sản văn hóa chưa đạt kết quả rõ rệt. Số lượng các di sản được xếp loại và bảo vệ còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Cơ sở hạ tầng, sản phẩm phục vụ du lịch chưa tương ứng với tốc độ tăng trưởng của khách du lịch. Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng mới ở mức độ cung cấp thông tin mà chưa có chiến lược dài hạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông cho biết, trong thời gian tới, tỉnh Hà Giang cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Hà Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội để tạo môi trường thuận lợi cho công tác nghiên cứu khoa học và bảo tồn, tôn tạo phát huy các giá trị di sản của CVĐCTC - Cao nguyên đá Đồng Văn.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 57 tập thể và 86 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng và phát triển CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2010 - 2014.

baodulich.net.vn