Ga Sài Gòn tăng tàu phục vụ lễ 2/9
Cập nhật: 15/08/2014
Nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, ngoài các đội tàu khách chạy hàng ngày, Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn còn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Nha Trang và ngược lại.

Theo đó, chiều từ TP. HCM đi Nha Trang ngày 28, 29/8 chạy thêm tàu SN6, ngày 29/8 còn tăng cường thêm tàu SN8, SN10 và ngày 30/8 chạy thêm tàu SN8. Chiều từ Nha Trang về TP. HCM, ngày 31/8 chạy thêm tàu SN5, ngày 1/9 chạy thêm các tàu SN3, SN5, SN7 và ngày 2/9 chạy thêm tàu SN5.

Ngoài ra, khi nhu cầu hành khách tăng cao, công ty còn lập thêm một đoàn tàu từ Sài Gòn đi Quy Nhơn hoặc Nha Trang trong ngày 29/8 và một đoàn tàu từ Sài Gòn đi Phan Thiết ngày 28/8. Bên cạnh đó, Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn sẽ giảm giá vé từ 30% – 50% đối với hành khách mua vé trước nhiều ngày.

Báo Văn hóa