Lào Cai thành lập Tổ công tác liên ngành quản lý hoạt động du lịch
Cập nhật: 23/06/2014
UBND tỉnh Lào Cai có Quyết định số 1660/QĐ-UBND, ngày 19/6/2014 về việc thành lập Tổ công tác liên ngành quản lý hoạt động du lịch tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.
 

Theo đó, các ông: Nguyễn Đình Dũng, phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai là Tổ trưởng liên ngành; Lương Quang Mạnh, phó giám đốc Công an tỉnh là Tổ phó. Các thành viên Tổ liên ngành gồm: Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, phó trưởng phòng Quản lý xuất - nhập cảnh (Công an tỉnh), trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, phó trưởng Ban Quản lý cửa khẩu (Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai) và phó trưởng phòng nghiệp vụ Du lịch (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực Tổ công tác. Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và giải quyết các phản ánh của khách du lịch quốc tế và nội địa tham gia hoạt động xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu; tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch Lào Cai nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung tới các tổ chức, cá nhân, khách du lịch tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, đồng thời đề xuất các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.

Báo Lào Cai