Khách du lịch đến Lào Cai tăng gần 25%
Cập nhật: 14/04/2014
Tổng doanh thu du lịch quý I/2014 của Lào Cai đạt gần 890 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó, doanh thu từ khách quốc tế đạt 448,3 tỷ đồng, khách nội địa đạt 441,4 tỷ đồng. 
 

Theo tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai, tổng lượng khách đến Lào Cai quý I/2014 đạt 397.410 lượt khách, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 191.620 lượt, tăng 25,7% so với cùng kỳ (khách Trung Quốc dùng thẻ du lịch theo quy chế 849 đạt 8.049 lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2013), khách nội địa đạt 205.790 lượt, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng doanh thu du lịch quý I/2014 đạt gần 890 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh như Sa Pa, Bắc Hà vẫn là nơi được khách du lịch lựa chọn đến tham quan, nghỉ dưỡng gắn với tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Cụ thể, trong quý I/2014, khách du lịch đến Bắc Hà đạt 27.015 lượt (khách quốc tế 10.920 lượt, khách nội địa 16.095 lượt), Sa Pa đón 133.864 lượt, (khách nội địa 106.766 lượt, khách quốc tế 27.098 lượt). Đặc biệt, Trung tâm Thông tin Du lịch Lào Cai đón tiếp và phục vụ được 16.610 lượt khách (nhà du lịch Sa Pa 4.241 lượt, nhà du lịch Bắc Hà 10.967 lượt, nhà trưng bày 402 lượt).

Để có được kết quả trên, những năm qua, Lào Cai đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến du lịch; tăng cường xây dựng các tuyến, điểm du lịch; xây dựng các sản phẩm đặc trưng là du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao chất lượng dịch vụ khiến cho Lào Cai ngày càng hấp dẫn du khách.

Báo Lào Cai