Hà Nội đề xuất miễn phí tham quan di tích lịch sử - văn hóa ngày lễ tết
Cập nhật: 11/04/2014
Đây là đề xuất của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP. Hà Nội sau đợt khảo sát việc thu, quản lý và sử dụng phí tham quan tại một số di tích, danh thắng có cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 
 

Trên địa bàn thành phố hiện có 10 di tích lịch sử - văn hóa thực hiện thu phí tham quan, trong đó có 7 di tích là trung tâm tín ngưỡng, tôn giáo hoặc có cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong khu vực di tích. Theo đánh giá, việc thu phí tham quan đã được thực hiện đúng quy định, việc quản lý nguồn thu cơ bản được đảm bảo.

Nguồn phí thu được sử dụng cho mục đích tu bổ, phục hồi di tích, quản lý và một số mục đích khác... Tuy nhiên, theo quy định của UBND TP. Hà Nội, mặc dù đối tượng thu phí là khách tham quan nhưng thực tế tại các di tích đã thu phí tất cả các đối tượng, gồm cả người đi lễ.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố xây dựng đề án điều chỉnh quy định về phí tham quan các di tích có cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, trong đó nghiên cứu bổ sung quy định miễn thu phí cho người dân đi lễ vào các ngày rằm, ngày mùng 1 hàng tháng, ngày tết và các ngày lễ hội khác để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Thay quy định miễn phí cho trẻ em dưới 15 tuổi bằng chiều cao của trẻ...

Đồng thời, đề nghị Sở VHTTDL Hà Nội chỉ đạo BQL các di tích thu đúng quy định đối với khách tham quan, tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại di tích...

Báo văn hóa