Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh Hòa Bình triển khai công tác năm 2014
Cập nhật: 12/03/2014
Ban Chỉ đạo tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của BCĐ năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.
 
Thung Nai – Hòa Bình

Năm 2013, Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch du lịch. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch được chú trọng. Việc xây dựng và phát triển dịch vụ, sản phẩm du lịch được quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch đã có nhiều chuyển biến tích cực… 

Kết quả, năm 2013, tỉnh đã đón 1.732.787 lượt khách tham quan du lịch, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó khách quốc tế 161.383 lượt; khách nội địa 1.570.949 lượt. Thu nhập du lịch đạt 616,928 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2012. 

Năm 2014, tỉnh phấn đấu đón được 2 triệu lượt khách thăm quan du lịch, trong đó có 180.000 lượt khách quốc tế; 1.820.000 lượt khách nội địa. Thu nhập từ du lịch đạt 700 tỷ đồng. Để đạt được chỉ tiêu để ra, BCĐ tập trung vào triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch; công tác xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch du lịch; công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch; công tác đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển dịch vụ và sản phẩm du lịch; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và giao cho các ngành chức năng nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo du lịch đã đạt được trong năm 2013. Đồng tình với những kết quả đã đạt được trong năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh năm 2014, đồng chí đề nghị các ngành thành viên trong Ban Chỉ đạo cần bổ sung nội dung phát triển du lịch vào nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

Các huyện, thành phố tùy vào điều kiện để thành lập Ban chỉ đạo hoặc bộ phận chuyên trách lĩnh vực du lịch. Cần sớm công bố quy hoạch du lịch chung của toàn tỉnh để làm cơ sở cho các lĩnh vực khác triển khai thực hiện. Đối với các huyện chưa có quy hoạch cần nghiên cứu xây dựng cho phù hợp với quy hoạch du lịch chung của tỉnh. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần quan tâm đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá và quản lý du lịch. Việc nâng cao số lượng khách cần gắn với chất lượng để thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Hòa Bình…

CINET