Trình UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục dự kiến xây dựng hồ sơ di sản thế giới
Cập nhật: 05/03/2014
Tại Công văn số 10766/VPCP-KGVX, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ VHTTDL chủ trì; hướng dẫn, phối hợp với UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang lập hồ sơ quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hoá của liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, công nhận là di sản thế giới.

Được biết, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử bao gồm 3 cụm tích chính là: khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (TP. Uông Bí), khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều (huyện Đông Triều); khu di tích - danh thắng Tây Yên Tử (huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động, tỉnh Bắc Giang).

Báo Quảng Ninh