Cà Mau phấn đấu thu hút khách trong năm 2014
Cập nhật: 25/02/2014
Năm 2014, ngành du lịch tỉnh Cà Mau phấn đấu thu hút 910.000 lượt khách; trong đó mục tiêu đặt ra sẽ thu hút được 19.000 lượt khách quốc tế, 891.000 lượt khách nội địa, đạt doanh thu 245 tỷ đồng.
 

Chỉ tính riêng trong hai tháng đầu năm đã có 27.000 lượt khách đến Cà Mau, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, với tổng doanh thu 22 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. 

Để đạt được mục tiêu đó, ngành du lịch đã tăng cường đẩy mạnh việc triển khai kế hoạch tổng thể phát triển du lịch; nghiên cứu, khai thác tối đa các sản phẩm du lịch của tỉnh; tổ chức các hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết lữ hành, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong cả nước nhằm thu hút lượng khách du lịch đến với Cà Mau gắn với các sự kiện văn hóa, lễ hội, hoạt động thể thao; tiếp tục vận động, tổ chức các cuộc hội chợ, ngày hội du lịch tại các tỉnh. 

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2014. 

Ngoài ra, ngành du lịch còn triển khai thực hiện các đề án, dự án về du lịch, nhất là quy hoạch các khu, điểm du lịch nhằm kêu gọi đầu tư, phát huy xã hội hóa trong hoạt động du lịch, củng cố, nâng cao năng lực làm du lịch và cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng phạm vi và đối tượng tham gia làm dịch vụ du lịch, khuyến khích nông dân tham gia làm du lịch, nhất là du lịch cộng đồng; tổ chức liên kết phát triển các dịch vụ du lịch lữ hành. Ngành sẽ tham mưu đề xuất xây dựng đấu nối hạ tầng giao thông giữa các điểm du lịch trong tỉnh. 

Mặt khác, trên cơ sở quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến 2030, tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch từng giai đoạn, chỉ đạo du lịch ở các khu, các điểm du lịch; xây dựng quy chế quản lý khu du lịch Mũi Cà Mau, lập nhiệm vụ quy hoạch khu du lịch văn hóa thể thao Đầm Thị Tường, khảo sát cụm đảo Hòn Khoai phục vụ cho quy hoạch phát triển du lịch trên đảo, khảo sát điểm du lịch tại khu gia đình bác Ba Phi, đề xuất lập quy hoạch khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, quy hoạch chi tiết khu du lịch Cồn Ông Trang. 

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường kiểm tra đối với các đơn vị kinh doanh lĩnh vực du lịch trong tỉnh, nhất là trong các đợt diễn ra các sự kiện, lễ hội. Song song với đó là việc tiếp tục thực hiện công tác triển khai chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013-2020, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển du lịch bền vững gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Vietnam+