Tham vấn ý kiến phát triển du lịch và việc làm cho thanh niên nông thôn
Cập nhật: 23/01/2014
Đây là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở VHTTDL và ILO về hỗ trợ phát triển du lịch và việc làm thanh niên nông thôn giai đoạn 2014 – 2015. 

Sáng 21/1, Sở VHTTDL phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch triển khai các dự án phát triển, đào tạo nghề du lịch và tư vấn việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh. Các ông: Ngô Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Gyorgy Sziraczki – Giám đốc ILO tại Việt Nam đã đến dự.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận về du lịch bền vững; kỹ năng nghề; chương trình việc làm thanh niên nông thôn; vấn đề tiếp cận, ý tưởng về kế hoạch cho các dự án cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch ở Thừa Thiên - Huế; chia sẻ kinh nghiệm trong việc phối hợp với các ban ngành liên quan về phát triển dự án tại Quảng Nam…

Một số đại biểu đề xuất các địa bàn, thời gian cụ thể triển khai dự án tại Thừa Thiên - Huế; các vấn đề về liên kết tổ chức, đối tượng, mục tiêu, điều kiện địa phương để dự án mang lại hiệu quả cao. 

Cũng tại hội thảo, đại diện tỉnh Thừa Thiên - Huế và ILO đã ký biên bản ghi nhớ về việc Hợp tác phát triển du lịch và việc làm cho thanh niên nông thôn.   

Báo Thừa Thiên - Huế