An Giang đưa du lịch thành ngành kinh tế trọng điểm
Cập nhật: 28/11/2013
Năm 2013, các khu du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang ước đón hơn 5,5 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ ngơi, trong đó các doanh nghiệp phục vụ lưu trú, lữ hành đạt 55.000 lượt, doanh thu trên 300 tỷ đồng.

Để quảng bá hình ảnh An Giang, ngành du lịch đã có nhiều hoạt động thiết thực như hướng dẫn đoàn chuyên gia Ban quản lý dự án EU khảo sát Khu du lịch Núi Cấm (huyện Tịnh Biên), Khu sinh thái Búng Bình Thiên (huyện An Phú), Nhà văn hóa và mô hình du lịch cộng đồng xã Mỹ Hòa Hưng (Long Xuyên).


Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức thi “Ẩm thực sinh thái miệt vườn” và Liên hoan “Ẩm thực gánh hàng rong” tại Thành phố Châu Đốc; “Liên hoan văn hóa ẩm thực đồng bào dân tộc Khmer”.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài tỉnh, An Giang hướng tới phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế trọng điểm, trên cơ sở khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa lịch sử địa phương.

Vietnam+